Kadry i płace

Kadry i płace

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, uwzględniając obowiązujące przepisy. W zakresie kadr i płac proponujemy: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, sporządzanie list płac i rachunków do umów cywilno-prawnych, sporządzanie rozliczeń podatkowych (PIT-4R, PIT-11), wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzanie świadectw pracy, ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników, sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.