Ryczałt

Ryczałt

W ramach obsługi rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy czynności takie jak: sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, prowadzenie ewidencji przychodu oraz innych wymaganych ewidencji oraz rejestrów, obliczanie kwot należnego ryczałtu.